KP 7

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY (1)
Czysty gruz - bez ograniczenia wagowego