KP 5

Kontenery na odpady Toruń
Gruz czysty bez ograniczenia wagowego