Jak segregować odpady komunalne? Czego nie wrzucać do pojemników?

Sortowanie odpadów to jedno z działań, dzięki którym człowiek znacząco wpływa na otaczające go środowisko. Odpowiednio je segregując ograniczamy tony odpadów zanieczyszczających środowisko, co z kolei oznacza, że ​​minimalizujemy zagrożenia dla naszego życia i zdrowia. Należy pamiętać, że istnieją odpady niebezpieczne, które należy utylizować w inny sposób.

Odpowiednio segregując odpady, możemy dać im drugie życie – coraz więcej rzeczy, z których korzystamy na co dzień, pochodzi z utylizacji materiałów. Należy jednak pamiętać, że właściwa separacja musi być zgodna z podziałem na pięć grup. W celu rozróżnienia pojemniki zostały oznaczone kolorami:

niebieski – dla papieru

zielony – dla szkła

żółty – dla metali i tworzyw sztucznych

brązowy – dla odpadów organicznych

czarny – dla odpadów zmieszanych

Jakie odpady kwalifikują się do poszczególnych frakcji?

Papier: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, broszury, zeszyty, papier biurowy, ulotki, kartony, torby i worki papierowe

Metale i tworzywa sztuczne: puste i zgniecione butelki plastikowe, kapsle, puszki, opakowania plastikowe, torebki foliowe, kartony po napojach, zakrętki od butelek, opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), folia aluminiowa

Szkło: puste szklane butelki po napojach, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach

Bio: odpadki po warzywach i owocach, resztki jedzenia, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny, skoszona trawa, gałęzie

Odpady zmieszane: zużyte środki higieniczne, pieluchy, mokry lub zabrudzony papier, żwirek z kuwet, potłuczone szkło, wszystkie inne odpady, których nie można zakwalifikować do odpadów segregowanych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

Których śmieci nie można wrzucać do pojemników na odpady komunalne? Jak się ich pozbyć?

W pojemnikach na odpady komunalne nie mogą znajdować się odpady zagrażające przyrodzie. Niektóre z nich zawierają toksyny, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

  • Gruz i odpady poremontowe: Niewielką ilość odpadów możemy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Musimy się wtedy jednak liczyć z uciążliwym transportem. Najprostszym i najwygodniejszym rozwiązaniem będzie wynajęcie kontenera lub worka BigBag. Transportem oraz zagospodarowaniem odpadów zajmie się specjalistyczna firma, dlatego nie musimy się wtedy obawiać o odpowiednie składowanie i utylizacje. Taką usługę można zamówić telefonicznie, mailowo lub online – https://gentor.pl/kontenery/

  • Leki: Nie są pozbawione aktywności biologicznej, a więc zawarte w nich substancje mogą powodować skażenie gleby lub wody. Leki można oddawać w punktach PSZOK oraz wybranych aptekach.

  • Sprzęt AGD: Takie urządzenia generują związki chemiczne negatywnie wpływające na środowisko. Jeśli stary sprzęt wymieniamy na nowy, ten zużyty można pozostawić w sklepie. Do dyspozycji są również PSZOKi.

  • Żarówki i świetlówki: Znajdująca się w nich rtęć jest śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Najłatwiej pozbyć się tego odpadu, oddając go do PSZOKu lub punktu zbierającego elektrośmieci.

  • Baterie i akumulatory: Zużyte baterie wyrzucać należy do specjalnych pojemników, które znaleźć można w sklepach, szkołach, punktach Poczty Polskiej. Jeżeli w naszym pobliżu nie ma takiego miejsca, możemy udać się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie każdej gminy.

  • Odpady wielkogabarytowe: Tapczany, meble czy dywany ze względu na gabaryty nie mogą znaleźć się w pojemnikach na odpady komunalne. Aby szybko się ich pozbyć należy zlecić wywóz specjalistycznej firmie zamawiając odpowiedni kontener – https://gentor.pl/kontenery/. Mniejsze meble możemy oddać również do punktu PSZOK.