Co to jest BDO? Kto musi się rejestrować?

Co to jest BDO?

BDO, czyli “Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, to system mający na celu ewidencję wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadów. Od 2020 roku rejestracji podlegają działalności produkujące odpady po opakowaniach oraz same opakowania. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami zmuszają wielu przedsiębiorców działających w zakresie gospodarki odpadami do zarejestrowania się w rejestrze BDO

Kto musi się zarejestrować?

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy większości przedsiębiorców. Mogą to być nawet małe, jednoosobowe firmy.  Obowiązkowi rejestracji w BDO nie podlegają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady wyłącznie w częściach wspólnych, na przykład w biurach i odpady wynikające z codziennego funkcjonowania pracowników. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają firmy, które wytwarzają małą ilość odpadów, określoną w limicie. Obowiązek wpisu do rejestru-BDO dotyczy nie tylko podmiotów, które wytwarzają, transportują i prowadzą ten rejestr odpadów, ale również wprowadzają na terytorium kraju produkty opakowaniowe, opony samochodowe, smary, pojazdy, baterie czy akumulatory, sprzęt elektroniczny. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet pojedynczych firm, które również zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Może to być na przykład salon kosmetyczny, dentysta lub firma budowlana.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, najlepiej będzie skorzystać z ankiety dostępnej na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/. Ankieta poprowadzi przedsiębiorcę krok po kroku i za pomocą pytań dotyczących działalności firmy określi, czy na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rejestracji w BDO.

Jak zlecić wywóz przez BDO?

Zlecenie odbioru odpadów BDO jest bardzo intuicyjne. Wytwórcy odpadów muszą wystawić karty przekazania odpadów – KPO. Karta musi zawierać informacje o rodzaju, wadze i kodzie odpadu. Dane te są ustawiane po zalogowaniu do systemu BDO. Po wprowadzeniu danych system automatycznie przekaże kartę wybranemu przewoźnikowi np. firmie Gentor. Firma transportowa po potwierdzeniu karty przyjedzie odebrać zgłoszone odpady. Po odebraniu firma transportuje odpady do miejsca przechowywania lub przetwarzania. Należy dodać, że każda czynność jest oznaczona w systemie BDO, od wystawienia karty przekazania odpadów do momentu skierowania odpadów na składowisko.