Jak sklasyfikować odpady? Kody oraz charakterystyka odpadów.

Klasyfikacja odpadów obejmuje podział na różne kategorie w zależności od ich źródła, właściwości i sposobu utylizacji. W Polsce klasyfikacja odpadów oparta jest na Europejskim Systemie Katalogowania Odpadów (EWC), zgodnym z przepisami Unii Europejskiej. Klasyfikacja ta obejmuje różne rodzaje odpadów i przypisuje im odpowiednie kody identyfikacyjne. Oto kilka najpopularniejszych grup odpadów:

  • Grupa 15: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
  • Grupa 17: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
  • Grupa 20: Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Lista wszystkich grup odpadów jest bardzo długa i szczegółowa. Pełna lista z Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. znajduje się pod tym linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf

Te kody są używane do precyzyjnego identyfikowania i klasyfikowania różnych rodzajów odpadów. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa i instytucje przestrzegały właściwych przepisów dotyczących segregacji, transportu, przetwarzania i utylizacji odpadów, co pomaga w zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Klasyfikacja odpadów w Polsce jest dynamiczna i może ulegać zmianom w zależności od aktualnych przepisów.

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na szczegółowe podgrupy oraz rodzaje odpowiednia klasyfikacja odpadów bywa problematyczna. Przed odbiorem każdy odpad powinien być odpowiednio sklasyfikowany. Mieszanie różnych frakcji odpadów niestety bardzo utrudnia lub uniemożliwia segregacje lub utylizacje odpadów.

Zmieszane odpady komunalne:

Wszystkie odpady komunalne, których nie można zakwalifikować do odpadów segregowanych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Zużyte środki higieniczne, pieluchy, mokry lub zabrudzony papier, żwirek z kuwet, potłuczone szkło, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki.

Zmieszane odpady budowlane/poremontowe:

– Odpady materiałowe – opakowania plastikowe i tekturowe po materiałach budowlanych, meblach, czy elementach instalacji.

– Armatura sanitarna i ceramika łazienkowa – muszle toaletowe, brodziki, kabiny, wanny, umywalki, baterie, rury, zawory.

– Elementy pokrycia podłóg – wykładziny, dywany, panele.

– Stolarka – ramy okienne, szyby, drzwi, ościeżnice, fragmenty konstrukcji drewnianych i plastikowych.

– Ceramika i inne materiały budowlane – rozkruszone kafle i płytki, gips, kleje, zaprawy, farby.

– Narzędzia i sprzęty pomocnicze – wiadra, folie, nakładki, elementy rusztowań.

Kategorycznie zabrania się umieszczania materiałów izolacyjnych typu: papa, wełna razem z powyższymi odpadami.

Gruz:

– Odłamki rozkruszonego muru, cegły, kamienia

– Gruz ceglany

– Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

– Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

– Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegły, płyty, ceramika)

Odpady gabarytowe:

– Stare meble, krzesła, stoły, szafy, łóżka itp.

– Wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy, wykładziny)

– Materace, meble ogrodowe, lustra, obrazy, wózki dziecięce, puste walizki, rowery, narty, sanki, karnisze

Odpady biodegradowalne:

– Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

– Resztki jedzenia

– Gałęzie drzew i krzewów

– Trawa, liście, kwiaty

– Trociny i kora

Klasyfikacja odpadów stanowi istotne narzędzie zarządzania odpadami, które przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów.