Usługi komunalne

Prowadzimy obecnie zbiórkę tworzyw sztucznych, szkła opakowaniowego i makulatury

Usługi komunalne

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

Działamy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, posiadamy wszelkie wymagane decyzje i zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów oraz umowę z Wysypiskiem Miejskim na ich przyjmowanie. Po podpisaniu umowy podstawiamy swoim zleceniodawcom odpowiednie pojemniki do użytkowania na czas trwania umowy bez opłat dzierżawnych. Wywóz odpadów odbywa się wg ustalonego harmonogramu.
Dbamy o solidne sprzątnięcie miejsca załadunku w dniu wywozu. Zostawiamy po sobie ład i porządek.
Na zlecenie telefoniczne realizujemy też doraźne wywózki odpadów w workach lub dostarczając pojemniki.
Dysponujemy pojemnikami o poj. od 0,11m3 – 7m3.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

PBR „GENTOR” działając zgodnie z założeniami Ustawy o odpadach i Prawo ochrony środowiska umożliwia swoim zleceniodawcom zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny, by wodrębnić z nich surowce wtórne nadające się do recyklingu.
Prowadzimy obecnie zbiórkę tworzyw sztucznych, szkła opakowaniowego i makulatury, zapewniając do tego celu odpowiednio oznakowane pojemniki o zróżnicowanej kolorystyce, opróżniane po każdorazowym napełnieniu.

Tworzywa sztuczne pojemniki siatkowe poj. 2,5m3
pojemniki metalowe pomarańczowe poj.1,8m3 i 1,1m3
Szkło pojemniki metalowe białe i zielone poj. 1,8m3 i 1,1m3
Makulatura pojemniki metalowe niebieskie poj.1,8m3 i 1,1m3