O Firmie

Wszystkie najważniejsze informacje o naszej działalności

Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe „GENTOR” działa od 1992r. Pierwszym trzonem działalności są usługi remontowe i budowlane budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej związane z całokształtem prac związanych z konserwacją i utrzymaniem stanu technicznego budynków.
Od 2002r PBR „GENTOR” rozwinął drugi trzon działalności – usługi w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych, kierując swą ofertę do wspólnot mieszkaniowych , spółdzielni, instytucji, szkół, jak również klientów indywidualnych na terenie Torunia i okolic.
Szczególny nacisk kładziemy na zadowolenie klientów poprzez kompleksową, sprawną i terminową obsługę oraz konkurencyjne ceny.

Posiadamy nowoczesny, specjalistyczny park maszynowy oraz niezbędne pojemniki różnej pojemności.
Działamy zgodnie z wymogami ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ustawy ” o odpadach” ( Dz.U.62 z 2001r) oraz ” o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ”