HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW 

KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )      

  OSÓWKA; MAKOWISKA; KIEŁPINY; ROZSTRZAŁY; OGRASZKA; STEKLIN; ŁAZY; LISINY; SZKLENIEC; DĄBRÓWKA; WIEPRZENIEC; MIEŃ; DZIERŻĄCZKA; ZIELEŃSZCZYZNA

 

         Miesiąc/rok    Dzień wywozuOdpady zmieszane (pojemniki) Odpady suche        worki żółte, białe   Odpady zielone   ( worki  zielone)
                                                                 

    2015 ROK

Lipiec                  20;                    poniedziałek             22    środa  10;  24      piątek
Sierpień         10;   31            poniedziałek                     7;  21        piątek
Wrzesień       21                     poniedziałek            16    środa 4; 18          piątek
Październik    12;                    poniedziałek            2;16; 30    piątek
Listopad           2;  23                poniedziałek     12      czwartek  13             piątek
Grudzień     14;                    poniedziałek            
                                                            

 2016 ROK

Styczeń           4;  25             poniedziałek           7  czwartek  
Luty                15;                 poniedziałek           
Marzec            7; poniedziałek  29;  wtorek            2      środa  
Kwiecień         18;                poniedziałek          27      środa 8; 22          piątek
Maj                  9;  30            poniedziałek   6;  20        piątek
Czerwiec         20;                poniedziałek             22   środa 3;  17        piątek
Lipiec 11 ;                 poniedziałek         1; 15;29    piątek
Sierpień 1;   22  ;         poniedziałek            17    środa 12;  26      piątek
Wrzesień 12;                  poniedziałek           9;  23        piątek
Październik 3 ; 24              poniedziałek             12     środa 7;  21        piątek
Listopad 14;                  poniedziałek           4                piątek
Grudzień 5; poniedziałek 27 wtorek             7     środa  

 2017 ROK

Styczeń 16   ;             poniedziałek             
Luty 6;  27             poniedziałek             1  środa  
Marzec 20;                 poniedziałek            29  środa  
Kwiecień 10;                 poniedziałek   7;  21          piątek
Maj 2 wtorek;   22     poniedziałek           24   środa 5;  19          piątek
Czerwiec 12;                poniedziałek   2; 16; 30     piątek

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                                 

   W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.              


     

————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————-

 

            HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW 

KOMUNALNYCH    (  GENTOR   56 654 99 99  )    viagra pas cher   

 ZIMNY  ZDRÓJ; WYGODA; WITOWĄŻ; NOWOGRÓDEK; SKWIRYNOWO; JAŹWINY; WILCZE KĄTY; POKRZYWNO; STAJĘCZYNY; ZABŁOCIE; PIASKI; RUDNO; WŁĘCZ; WYLEWY;

         Miesiąc/rok    Dzień wywozuOdpady zmieszane (pojemniki) Odpady suche        worki żółte, białe   Odpady zielone   ( worki  zielone)
                                                                    

2015 ROK

Lipiec                  20;                    poniedziałek            2   czwartek  10;  24      piątek
Sierpień         10;   31            poniedziałek             27  czwartek  7;  21        piątek
Wrzesień       21                     poniedziałek          4; 18          piątek
Październik    12;                    poniedziałek         22  czwartek 2; 16;30     piątek
Listopad           2;  23                poniedziałek            13              piątek
Grudzień     14;                    poniedziałek        17   czwartek  
                                                           

  2016 ROK

Styczeń           4;  25             poniedziałek  
Luty                15;                 poniedziałek     11      czwartek  
Marzec            7; poniedziałek  25;    piątek          
Kwiecień         18;                poniedziałek           7   czwartek 8; 22         piątek
Maj                  9;  30            poniedziałek         6;  20        piątek
Czerwiec         20;                poniedziałek         2     czwartek 3;  17        piątek
Lipiec 11 ;                 poniedziałek      28     czwartek     1; 15;29    piątek
Sierpień 1;   22  ;         poniedziałek           12;  26      piątek
Wrzesień 12;                  poniedziałek       22    czwartek 9;  23        piątek
Październik 3 ; 24              poniedziałek            7;  21        piątek
Listopad 14;                  poniedziałek         17   czwartek  4                piątek
Grudzień 5; 27               poniedziałek             

2017 ROK

Styczeń 16   ;             poniedziałek          12  czwartek  
Luty 6;  27             poniedziałek             
Marzec 20;                 poniedziałek         9  czwartek  
Kwiecień 10;                 poniedziałek   7;  21          piątek
Maj 2 wtorek;   22     poniedziałek         4  czwartek 5;  19          piątek
Czerwiec 12;                poniedziałek      29   czwartek 2; 16; 30    piątek

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                             

                   W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.     

         

————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————-

 

           HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW

  KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )      

                                                                          CZERNIKOWO              

         Miesiąc/rok    Dzień wywozuOdpady zmieszane (pojemniki) Odpady suche        worki żółte, białe   Odpady zielone   ( worki  zielone)
                                                                    

2015 ROK

Lipiec                  6;  27                poniedziałek             15   środa  9;  23       czwartek
Sierpień         17;                    poniedziałek                     6;  20       czwartek
Wrzesień       7;  28               poniedziałek             9    środa 3;  17        czwartek
Październik    19;                    poniedziałek            1;15;29     czwartek
Listopad           9;  30                poniedziałek             4    środa   12             czwartek
Grudzień     21;                    poniedziałek           30    środa  

                                                            

 2016 ROK

Styczeń           11;               poniedziałek    
Luty                1;  22           poniedziałek          24     środa  
Marzec            14;               poniedziałek           31   czwartek
Kwiecień         4;  25           poniedziałek           20     środa 14;  28    czwartek
Maj                  16;               poniedziałek         12;  26    czwartek
Czerwiec         6;   27          poniedziałek             15   środa 9; 16; 30 czwartek
Lipiec 18;                 poniedziałek         14;  28    czwartek
Sierpień 8;   29  ;         poniedziałek            10     środa 11;  25    czwartek
Wrzesień 19;                  poniedziałek           8;  22      czwartek
Październik 10 ; 31           poniedziałek             5     środa 6;  22      czwartek
Listopad 21;                  poniedziałek           30     środa 3 ;  17     czwartek
Grudzień 12                   poniedziałek    

                        2017 ROK

Styczeń 2;  23           poniedziałek           25   środa  
Luty 13;               poniedziałek    
Marzec 6;  27           poniedziałek           22   środa  
Kwiecień 18;                wtorek   6; 20        czwartek
Maj 8;  29            poniedziałek          17   środa 4;  18       czwartek
Czerwiec 19;                poniedziałek   1; czwartek14  środa

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                   

    W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.

             

————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————-

         

HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW 

KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )

              BERNARDOWO;  JACKOWO;  CZERNIKÓWKO;  MAZOWSZE – PARCELE 

 

 

        Miesiąc/rok

   Dzień wywozu

Odpady zmieszane (pojemniki)

Odpady suche      

 worki żółte, białe

  Odpady zielone

   ( worki  zielone)

                                                                    

2015 ROK

Lipiec                  13                poniedziałek             8   środa  3; 17; 31  piątek
Sierpień          3; 24          poniedziałek                    14;  28      piątek
Wrzesień       14                poniedziałek            2    środa  11;  25     piątek
Październik    5;  26          poniedziałek           28   środa    9;  23      piątek         
Listopad           16;               poniedziałek                   6;            piątek
Grudzień     7;  28          poniedziałek           23   środa  
                                                            

 2016 ROK

Styczeń           18;               poniedziałek    
Luty                8;  29           poniedziałek          17   środa  
Marzec            21;               poniedziałek            
Kwiecień         11;               poniedziałek           13   środa 1; 15; 29    piątek
Maj                  2; 23            poniedziałek         13;  27       piątek
Czerwiec         13;               poniedziałek             8   środa 10;  24        piątek
Lipiec 4;  25             poniedziałek          8;   22        piątek
Sierpień 16;                 wtorek            3    środa  5;   19        piątek
Wrzesień 5;  26             poniedziałek           28   środa  2;  16; 30   piątek
Październik 17 ;                poniedziałek   14;  28        piątek
Listopad 7;  28             poniedziałek          23   środa 10 ;         czwartek
Grudzień 19                  poniedziałek    
 

  2017 ROK

Styczeń 9;  30           poniedziałek           18  środa  
Luty 20;               poniedziałek    
Marzec 13                poniedziałek           15  środa  
Kwiecień 3;  24           poniedziałek   14;  28        piątek
Maj 15;               poniedziałek          10   środa 12;  26        piątek
Czerwiec 5;  26           poniedziałek    9;  23         piątek

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                                              W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.              

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–      

HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW

  KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )      

                              STEKLINEK;     MAZOWSZE;     KIJASZKOWO;   LICISZEWY              

 

         Miesiąc/rok    Dzień wywozuOdpady zmieszane (pojemniki) Odpady suche        worki żółte, białe   Odpady zielone   ( worki  zielone)
                                                                    

2015 ROK

Lipiec                  13                poniedziałek             1   środa  3; 17; 31  piątek
Sierpień          3; 24          poniedziałek                26    środa 14;  28      piątek
Wrzesień       14                poniedziałek                11;  25     piątek
Październik    5;  26          poniedziałek           21   środa    9;  23      piątek         
Listopad           16;               poniedziałek                   6;            piątek
Grudzień     7;  28          poniedziałek           16   środa  
                                                           

  2016 ROK 

Styczeń           18;               poniedziałek    
Luty                8;  29           poniedziałek          10   środa  
Marzec            21;               poniedziałek            
Kwiecień         11;               poniedziałek           6   środa 1; 15; 29    piątek
Maj                  2; 23            poniedziałek         13;  27       piątek
Czerwiec         13;               poniedziałek             1   środa 10;  24        piątek
Lipiec 4;  25             poniedziałek           27   środa  8;   22        piątek
Sierpień 16;                 wtorek                  5;   19        piątek
Wrzesień 5;  26             poniedziałek           21   środa  2;  16; 30   piątek
Październik 17 ;                poniedziałek   14;  28        piątek
Listopad 7;  28             poniedziałek          16   środa 10 ;         czwartek
Grudzień 19                  poniedziałek    

2017 ROK

Styczeń 9;  30           poniedziałek           11   środa  
Luty 20;               poniedziałek    
Marzec 13                poniedziałek           8    środa  
Kwiecień 3;  24           poniedziałek   14;  28        piątek
Maj 15;               poniedziałek          4   czwartek 12;  26        piątek
Czerwiec 5;  26           poniedziałek        28     środa  9;  23         piątek

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                                

     W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w       miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.