HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )      

                                                                          CZERNIKOWO     

 

        Miesiąc/rok

   Dzień wywozu

Odpady zmieszane (pojemniki)

Odpady suche      

 worki żółte, niebieskie,zielone

  Odpady zielone

   ( worki  brązowe)

                                                                       2017 ROK
Lipiec                  10;31           poniedziałek             12   środa 13; 27       czwartek
Sierpień         21;                poniedziałek                    10; 24       czwartek
Wrzesień       11;               poniedziałek             6    środa 7;  21        czwartek
Październik    2;  23          poniedziałek            5;19          czwartek
Listopad           13;              poniedziałek         2    czwartek  2;16           czwartek
Grudzień      4;               poniedziałek

 22;              piątek 

          27    środa  
                                                             2018 ROK
Styczeń           15;               poniedziałek    
Luty                5;  26           poniedziałek          21     środa  
Marzec            19;               poniedziałek            
Kwiecień         9;  30           poniedziałek           18     środa 5;  19    czwartek
Maj                  21;               poniedziałek         4 piątek;17; czwartek; 30 ;    środa
Czerwiec         11;              poniedziałek             13   środa 14;  28     czwartek
Lipiec 2; 23              poniedziałek         12;26;      czwartek
Sierpień 13  ;              poniedziałek            8     środa 9;  23       czwartek
Wrzesień 3;24               poniedziałek           6;  20       czwartek
Październik 15 ;               poniedziałek             3     środa 4;  18;      czwartek

     31;      środa

Listopad 5;26              poniedziałek           28     środa 15;          czwartek
Grudzień 17                   poniedziałek    
                                                            2019 ROK
Styczeń 7;28          poniedziałek           23   środa  
Luty 18;            poniedziałek    
Marzec 11             poniedziałek           20   środa  
Kwiecień 1;              poniedziałek

23;            wtorek

  4; 18;         czwartek
Maj 13;            poniedziałek          15   środa 2;  16;30    czwartek
Czerwiec 3;24 ;        poniedziałek   13; 27;       czwartek

 

Lipiec 15;         poniedziałek        10     środa 11;25;     czwartek
Sierpień 5;26;      poniedziałek   8;22;        czwartek
Wrzesień 16;          poniedziałek        4        środa 5;19;         czwartek
Październik 7;28;      poniedziałek       30       środa 3;17;31;    czwartek
Listopad 18;          poniedziałek   14;             czwartek
Grudzień 9; 30 ;     poniedziałek      24     wtorek  

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                                                                                                         W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           

            HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )

              BERNARDOWO;  JACKOWO;  CZERNIKÓWKO;  MAZOWSZE – PARCELE 

 

        Miesiąc/rok

   Dzień wywozu

Odpady zmieszane (pojemniki)

Odpady suche      

 worki żółte, zielone,niebieskie

  Odpady zielone

 ( worki  brązowe)

                                                                           2017 ROK

 

Lipiec                  17                poniedziałek             5   środa  7; 21;        piątek
Sierpień          7; 28         poniedziałek                30    środa 4;  18          piątek
Wrzesień       18               poniedziałek            1;  15;29    piątek
Październik    9;  30          poniedziałek           25   środa    13;  27      piątek         
Listopad           20; viagra pas cher               poniedziałek                   10;             piątek
Grudzień     11;           poniedziałek           20   środa  
                                                             2018 ROK

 

Styczeń           2; wtorek;   22   poniedziałek    
Luty                12                 poniedziałek          14   środa  
Marzec            5;26;            poniedziałek            
Kwiecień         16;               poniedziałek           11   środa 6; 20         piątek
Maj                  7; 28            poniedziałek         4;  18        piątek
Czerwiec         18;               poniedziałek             6   środa 1;15;29     piątek
Lipiec 9;  30             poniedziałek          13;  27     piątek
Sierpień 20;                 poniedziałek            1    środa  10;  24     piątek
Wrzesień 10;                poniedziałek           26   środa 7;21         piątek
Październik 1 ;22              poniedziałek   5;  19        piątek
Listopad 12;                poniedziałek          21   środa 2 ;   16      piątek
Grudzień 3;24               poniedziałek    
                                                            2019 ROK

 

Styczeń 14              poniedziałek           16  środa  
Luty 4;25           poniedziałek    
Marzec 18              poniedziałek           13  środa  
Kwiecień 8;  29        poniedziałek   5;  19        piątek
Maj 20;            poniedziałek          8   środa 2 czwartek;  17;31        piątek
Czerwiec 10;            poniedziałek    14;  28     piątek
Lipiec 1;22 ;       poniedziałek          3    środa 12;26        piątek
Sierpień 12;           poniedziałek        28    środa 9;23          piątek
Wrzesień 2;23;        poniedziałek   6;20          piątek
Październik 14 ;          poniedziałek       23     środa 4;18          piątek
Listopad 4;25;        poniedziałek   4 poniedziałek                15;            piątek
Grudzień 16;           poniedziałek        18     środa  

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                                                                                                     W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           

            HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )      

                              STEKLINEK;     MAZOWSZE;     KIJASZKOWO;   LICISZEWY 

 

        Miesiąc/rok

   Dzień wywozu

Odpady zmieszane (pojemniki)

Odpady suche      

 worki żółte, zielone;niebieskie

  Odpady zielone ( worki  brązowe )
                                                                     2017 ROK

 

Lipiec                  17                poniedziałek              7; 21         piątek
Sierpień          7; 28          poniedziałek                16    środa 4;  18          piątek
Wrzesień       18                poniedziałek                1; 15;29     piątek
Październik    9;  30          poniedziałek           11   środa    13;27        piątek         
Listopad           20;               poniedziałek                   10;            piątek
Grudzień     11;            poniedziałek           6   środa  
                                                             2018 ROK

 

Styczeń           2; wtorek ;  22 poniedziałek          31   środa  
Luty                12                  poniedziałek    
Marzec            5; 26              poniedziałek          28    środa  
Kwiecień         16;                 poniedziałek             6; 20           piątek
Maj                  7; 28              poniedziałek         23    środa 4;  18          piątek
Czerwiec         18;                 poniedziałek 1; 15; 29     piątek
Lipiec 9;  30              poniedziałek           18   środa  13;  27        piątek
Sierpień 20;                  poniedziałek                  10;  24        piątek
Wrzesień 10;                  poniedziałek           12   środa  7;  21;         piątek
Październik 1 ; 22              poniedziałek   5;  19           piątek
Listopad 12;                  poniedziałek          7   środa 2 ;  16          piątek
Grudzień 3;24                poniedziałek    
                                                            2019 ROK

 

Styczeń 14;               poniedziałek           2   środa  
Luty 4; 25            poniedziałek         27   środa  
Marzec 18                poniedziałek            
Kwiecień 8;  29           poniedziałek         24   środa 5;  19        piątek
Maj 20;               poniedziałek          2 czwartek;  17;31        piątek
Czerwiec 10;               poniedziałek       19   środa  14;  28        piątek
Lipiec 1;22            poniedziałek   12;26           piątek
Sierpień 12;              poniedziałek        14  środa 9;23            piątek
Wrzesień 2;23           poniedziałek   6;20           piątek
Październik 14;              poniedziałek         9    środa 4;18           piątek
Listopad 4;25           poniedziałek   4 poniedziałek;                   15;            piątek
Grudzień 16;              poniedziałek        4     środa  

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                                                                                                     W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.              

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )      

 ZIMNY  ZDRÓJ; WYGODA; WITOWĄŻ; NOWOGRÓDEK; SKWIRYNOWO; JAŹWINY; WILCZE KĄTY; POKRZYWNO; STAJĘCZYNY; ZABŁOCIE; PIASKI; RUDNO; WŁĘCZ; WYLEWY;

 

        Miesiąc/rok

   Dzień wywozu

Odpady zmieszane (pojemniki)

Odpady suche      

 worki żółte, białe

  Odpady zielone

   ( worki  zielone)

                                                                        2017 ROK

 

Lipiec                  3; 24                 poniedziałek           14;  28      piątek
Sierpień         14;                   poniedziałek            23   środa  11;  25      piątek
Wrzesień       4;25                  poniedziałek          8; 22          piątek
Październik    16;                    poniedziałek        18   środa 6; 20          piątek
Listopad           6;  27                poniedziałek            3;17          piątek
Grudzień     18;                    poniedziałek        13  środa  
                                                              2018 ROK

 

Styczeń           8;  29             poniedziałek  
Luty                19;                 poniedziałek        7      środa  
Marzec            12;                poniedziałek          
Kwiecień         3; wtorek; 23  poniedziałek         4     środa 13; 27         piątek
Maj                  14;                poniedziałek         30   środa 11;  25        piątek
Czerwiec       4;  25;              poniedziałek         8;  22          piątek
Lipiec 16 ;                 poniedziałek        25    środa 6; 20;         piątek
Sierpień 6;  27  ;          poniedziałek           3;17;  31    piątek
Wrzesień 17;                  poniedziałek       19     środa 14;  28        piątek
Październik 8 ; 29              poniedziałek            12;  26        piątek
Listopad 19;                  poniedziałek        14    środa 9                  piątek
Grudzień 10; 31             poniedziałek             
                                                            2019 ROK

 

Styczeń 21   ;            poniedziałek         9    środa  
Luty 11;               poniedziałek             
Marzec 4; 25            poniedziałek         6     środa  
Kwiecień 15;               poniedziałek     30   wtorek 12;  26          piątek
Maj 6;   27          poniedziałek         10;  24          piątek
Czerwiec 17;               poniedziałek      26   środa  7; 21            piątek
Lipiec 8;29             poniedziałek   5;  19            piątek
Sierpień 19                poniedziałek 21       środa 2; 16; 30      piątek
Wrzesień 9;30             poniedziałek   13; 27          piątek
Październik 21                poniedziałek 16       środa 11; 25          piątek
Listopad 12                wtorek   8                   piątek
Grudzień 2;23            poniedziałek 11       środa  

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                                                                                                       W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.        

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

            HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )      

  OSÓWKA; MAKOWISKA; KIEŁPINY; ROZSTRZAŁY; OGRASZKA; STEKLIN; ŁAZY; LISINY; SZKLENIEC; DĄBRÓWKA; WIEPRZENIEC; MIEŃ; DZIERŻĄCZKA; ZIELEŃSZCZYZNA

 

        Miesiąc/rok

   Dzień wywozu

Odpady zmieszane (pojemniki)

Odpady suche      

 worki żółte zielone;niebieskie

  Odpady zielone

 ( worki  brązowe)

                                                                            2017 ROK

 

Lipiec                  3;  24                 poniedziałek             19    środa  14;28        piątek
Sierpień         14;                     poniedziałek                     11;25       piątek
Wrzesień       4  ; 25               poniedziałek            13    środa 8;22          piątek
Październik    16;                    poniedziałek            6;20          piątek
Listopad           6;  27                poniedziałek          8       środa  3 ;17         piątek
Grudzień     18;                    poniedziałek            
                                                             2018 ROK

 

Styczeń           8;  29             poniedziałek           3      środa  
Luty                19;                 poniedziałek         28      środa  
Marzec            12;                poniedziałek              
Kwiecień         3; wtorek;  23 poniedziałek          25     środa 13; 27          piątek
Maj                  14;                poniedziałek   11;  25        piątek
Czerwiec         4; 25              poniedziałek           20   środa 8;  22          piątek
Lipiec 16 ;                 poniedziałek         6; 20           piątek
Sierpień 6;27                poniedziałek         16   czwartek 3; 17;31      piątek
Wrzesień 17;                  poniedziałek           14;  28        piątek
Październik 8 ; 29              poniedziałek           10    środa 12;  26        piątek
Listopad 19;                  poniedziałek           9                 piątek
Grudzień 10; 31            poniedziałek             5     środa  
                                                            2019 ROK

 

Styczeń 21   ;             poniedziałek             30 środa  
Luty 11;               poniedziałek    
Marzec 4; 25            poniedziałek            27  środa  
Kwiecień 15;               poniedziałek   12;26           piątek;
Maj 6  ;27          poniedziałek           22   środa 10; 24          piątek
Czerwiec 17;               poniedziałek   7; 21            piątek
Lipiec 8;29            poniedziałek          17   środa 5;19             piątek
Sierpień 19               poniedziałek   2; 16; 30     piątek
Wrzesień 9;30            poniedziałek          11   środa 13; 27          piątek
Październik 21               poniedziałek   11;25          piątek
Listopad 12;              wtorek            6    środa 8                  piątek
Grudzień 2;23           poniedziałek    

 

INFORMACJA:  WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZ. 700                                                                                                                  W dniu wywozu pojemniki należy wystawić rano przed posesję, do drogi publicznej w miejscu z dogodnym dojazdem  dla  śmieciarki.