Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od lipiec 2017r. do grudzień 2019r.

            HARMONOGRAM  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH     (  GENTOR   56 654 99 99  )                                                                                 CZERNIKOWO                Miesiąc/rok    Dzień wywozu Odpady zmieszane (pojemniki) Odpady suche      ...